/

BlackNoise Şebeke Cereyan Filtreleri


BlackNoise


BlackNoise Şebeke Cereyanı Filtreleri İtalyan Systems And Magic ürünüdür.

Şebeke cereyanı ile ilgili yapılacak her türde iyileştirmenin sistemlerimizin sesinde son derece etkin bir neticesi vardır. Bu etkinin büyüklüğü şebekenin saf sinüs dalgasından ne derece uzakta olduğuna, harmoniklerle ne derece kirlenmiş olduğuna ve gürültüler ile sivri dalga bozulmalarıyla (spike) ne derece dolu olduğuna orantılıdır.

BlackNoise filtrelerle şebeke cereyanında yapılacak etkili bir temizliğin sistemimizin sesi üzerindeki getirilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Enstrümanlar arasındaki boşluğun sessizliği. Arka plan gürültünün yokedilmesi. İyice koyulaşmış arka plan daha önce hiç duyulmamış detayları ortaya çıkarır. Özellikle düşük dinleme seviyelerinde veya pianissimo pasajlarda bu etki çok iyi duyulur.
  • Harmoniklerle ilgili kulağımıza ulaşan bilgilerde artış olması enstrümanların sahnedeki yerlerinin çok daha belirgin ortaya çıkmasını sağlar. Enstrümanlar etrafında artmış bir hava (air) hissi oluşur ve bununla birlikte üç boyutluluk etkisi ile stereo ayırımda artış olur. Kayıt çözünürlüğündeki artış sayesinde en karışık ve dinamik pasajlarda bile kalabalık bir orkestranın farklı entrümanlarını ayrıştırmak mümkün olur.
  • Sahne boyutları genişler, yükselir ve derinleşir.
  • Tül perde etkisinin azalmasıyla birlikte makro ve mikro dinamikler artar ve ses canlanır.
  • Daha derin ve özellikle çok daha kotrollu bir bas performası ile birlikte frekans bandında da genişleme olur. Yüksek frekanslar daha berrak ve temiz çıkar. Küçük enstrümanlar “elle dokunulur” hissini veren bir varlık kazanırlar.
  • Dinlemeye bağlı yorgunluktaki (fatigue) önemli azalma sayesinde, rahatsızlık hissetmeden müziği daha yüksek volümlerde de dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda BlackNoise ünitelerini ve özet bilgileri bulabilirsiniz.

Model
Kullanım limitleri (230V)
Uygulama
230W / 1A
Şebeke Cereyan Filtresi: CD Çalar, Preampli, Phono katı
460W / 2A
Şebeke Cereyan Filtresi:
Küçük ampliler, Pre ampli, tüm sistem
920W / 4A
Şebeke Cereyan Filtresi:
Ampliler, tüm sistem
2300W / 10A
Şebeke Cereyan Filtresi:
Yüksek güçte ampliler, tüm sistem
2300W / 10A
Şebeke Cereyan Filtresi:
Her Yer!
e-Spira Cereyan Filtresi
2300W / 10A

Çoklu Priz: 2 çıkışlı

2300W / 10A
Enerji Dağıtım Ünitesi
2300W / 10A
Enerji Dağıtım Ünitesi

Felsefesi:

BlackNoise, pasif R/C/L devrelerinden oluşan, hesapları ve kuramsal sonuçları -en azından elektriki yönden- iyi bilinen son derece geleneksel bir teknoloji kullanmaktadır. Pasif filtrelerin teorisi iyi anlaşılmış olmasına rağmen, bu filtrelerin ses sistemlerine uygulanması, komponentlerin aralarındaki etkileşim ve şebeke cereyanı ile olan etkileşimleri ve bütün bunların sese etkisinin tam olarak anlaşılmadığına dair çok kuvvetli bir inancımız var.

BlackNoise filtreleri tepeden tırnağa ses sistemleri (audio) için geliştirilmiştir ve kesinlikle daha önce başka maksatla yapılmış projelerin bir tür uyarlaması değildir. En geniş anlamıyla “kalite” hedeflenmektedir.

BlackNoise filtrelerinin mühendisliği ve tasarımı salt elektrik parametreleri ile dinleme testlerinin birbirlerine uyumlu olmasına dikkat edilerek yapılmıştır. Dinleme testleri yapmış olduğumuz hesapları doğrulamadığında geri dönüp bunun sebebi araştırılmakta, değişiklikler yapılıp arzuladığımız (ölçümlerle duyulanlar arasındaki en iyi dengenin sağlanması) sonuca ulaşana kadar denemeler yapılmaktadır.

Bu hedefe ulaşmak için, BlackNoise, şebeke cereyanı analizi yapabilen ve şebekefiltre cihazı-ses sistemlerinin etkileşimini araştırmaya olanak sağlayan bir analiz cihazı geliştirmiştir. Bu teknikler sayesinde ve uzun araştırmalar sonucunda bu tip filtrelerin daha farklı örneklerinde görülmüş olan olumsuz etkilerinden tamamiyle arınmış ve sadece olumlu katkılar sağlayanBlackNoise filtreleri oluşturulmuştur.

Örneğin, şebeke cereyanı filtrelerine atfedilen genel bir zayıf nokta ses dinamiklerinde bir kompresyon veya sıkışma yarattıklarıdır. BlackNoise filtrelerinde bu tür bir zayıflık kesinlikle görülmediği gibi aksine müzik dinamiklerindeki algılama daha da yükselmektedir! Tabii ki ses sistemindeki komponentler beş ayrı tipteki filtrelerle doğru olarak eşleştirilmelidir.