BlackNoise Şebeke Cereyan Filtreleri

BlackNoise BlackNoise Şebeke Cereyanı Filtreleri İtalyan Systems And Magic ürünüdür. Şebeke cereyanı ile ilgili yapılacak her türde iyileştirmenin sistemlerimizin sesinde son derece etkin bir neticesi vardır. Bu etkinin büyüklüğü şebekenin saf sinüs dalgasından ne derece uzakta olduğuna, harmoniklerle ne derece kirlenmiş olduğuna ve gürültüler ile sivri dalga bozulmalarıyla (spike) ne derece dolu olduğuna orantılıdır. BlackNoise […]